Søknadsfrister 2018

Publisert: 01.07.2014 | Sist endret: 02.01.2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Utvikling - slate funding  - 06/02/18 (Frist publisert desember 2017)

Markedsaktiviteter -
15/02/2018 (Frist publisert desember 2017)

Publikumsrettede tiltak - 01/03/18 (Frist publisert november 2017)

Internasjonale samproduksjonsfond - 06/03/2018 (Frist publisert desember 2017)

Utvikling - dataspill - 08/03/2018 (Frist publisert desember 2017)

Online distribusjon - 05/04/18 (Frist publisert desember 2017)

Utvikling - enkeltprosjekter - 19/04/18 (Frist publisert september 2017)

TV-prosjekter -   24/05/18 (Frist publisert september 2017)

Festivaler - 26/04/18 (Frist publisert september 2017)

Selektiv distribusjon    14/06/18 (Frist publisert oktober 2017)

 

Utgåtte søknadsfrister 2016/17

  • Distribusjon - automatisk ordning  (frist publisert 16/12/16 Søknadsfrist for fond basert på 2016: 28/04/17 og søknadsfrist for reinvestering: 01/08/18)
  • Salgsagenter (referanseperiode 2012-2016) generering av fondsmidler: 16/06/17 reinvestering: 03/10/18 (frist publisert 20/03/17)