Ny utlysning for TV-prosjekter

Publisert: 28.09.2017 | Sist endret: 28.09.2017

Søknadsfrist: 16. november 2017 og 24. mai 2018.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Ny Call

Ny call for tilskudd til TV-prosjekter ble publisert 19 september 2017. Søknadsfrister er 16. november 2017 og 24. mai 2018.

 

 Hva er nytt?

Det er ikke lenger slik at man skal sende en pakke med finansieringsbevis, kontrakter og letters of committment per post senest 14 dager etter innsendelse av det elektroniske søknadsskjemaet.  Nå skal alle disse dokumentene legges ved eFormen. Ingenting skal lenger sendes per post, og all bekreftelse på finansiering må være på plass når man sender inn søknaden.  Vær oppmerksom på at totalstørrelsen på den elektroniske søknaden ikke kan overstige på 10MB. Vedleggene bør derfor kun inkludere de relevante sidene av kontraktene (med den viktigste informasjonen, som budsjett, rettigheter og signaturer), og scannes med lav oppløsning eller komprimert med for eksempel Adobe Acrobat Pro eller lignende programmer.

Dramaserier med et totalbudsjett på minst 10 millioner € og som oppfyller eligibilitetskriteriene kan søke om tilskudd på opptil 1 million € som tidligere - nytt denne runden er at også andre sesong kan søke om denne summen.

I kapittel 9 i retningslinjene - Award Criteria - er poengene man kan oppnå vektet litt annerledes enn tidligere, bla for å belønne samproduksjoner mellom land med forskjellig produksjonskapasitet.

I tillegg er det innført et krav om at alle prosjekter som mottar støtte må ha et standarisert identifiseringsnummer (som ISAN eller EIDR), dette må være på plass innen slutten av aksjonsplanen.

 

Les mer om tilskudd til TV- prosjekter