Utviklingstilskudd til tre norske prosjekter

Tre norske selskaper har mottatt til sammen 150 000 euro i tilskudd fra Kreativt Europa til utvikling av to fiksjonsfilmer og en dramaserie.

Ny utlysning for TV-prosjekter

Søknadsfrist: 16. november 2017 og 24. mai 2018.

Tilskudd til dataspill

Hyper Games har mottatt 150 000 euro i tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA til utvikling av spillet Butikk, Albert Åberg!