Distribusjon - Automatisk tilskudd

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist basert på billettsalg i 2016: 28. april 2017
Søknadsfrist for reinvestering: 1. august 2018

Ny call for online distribusjon og filmkompetanse prosjekter

Publisert:13.12.2016

Søknadsfrist online: 6. april 2017
Søknadsfrist filmkompetanse: 2. mars 2017

Tilskudd til markedsaktiviteter

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist: 2. februar 2017

Ny call for slate funding

Publisert:05.12.2016

Søknadsfrist er 2. februar 2017

Infomøte - Slate funding

Publisert:10.04.2015

Torsdag 15. desember på Filmens Hus kl.12.00-13.30

Online distribusjon

Publisert:27.05.2014

Søknadsfrist: 6. april 2017

Games Funding Guide 2016

Publisert:29.11.2016

Våre kollegaer i Creative Europe Danmark har laget denne oversikten over finansiering for spill i Europa.