Tilskudd til distribusjon - Selektiv ordning

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 5. desember 2017 og 14. juni 2018

Utviklingstilskudd - Dataspill

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist: 8. mars 2018

Tilskudd til markedsaktiviteter

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Søknadsfrister 2018

Publisert:12.11.2015

Eurimages er Europarådets fond for samproduksjon av film. Her er søknadsfristene og møtedatoene for Board of Management for 2018.

Utvikling - Enkeltprosjekter

Publisert:13.11.2017

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 19. april 2018.

Tilskudd til festivaler

Publisert:12.10.2017

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 26. april 2018.

MEDIA-støttede The Oslo Diaries får verdenspremiere på Sundance

Publisert:05.12.2017

Dokumentarfilmen The Oslo Diaries får sin verdenspremiere på Sundance i januar 2018. Filmen har mottatt utviklingstilskudd fra MEDIA-programmet og Kristian Mosvold og Substans Film er norsk co-produsent.