18.6 millioner fra MEDIA

Publisert:22.02.2011

De norske resultatene fra fjorårets MEDIA-tilskudd var bra. Samlet ble 18.6 millioner kroner kanalisert fra MEDIA-programmet til den norske bransjen i 2010. Hele 15 produksjonsselskap og seks distributører nådde opp i konkurranse med den audiovisuelle industrien i hele Europa. 21 norske film- og fjernsynsprosjekter fikk tilskudd til utvikling, tre fikk til TV distribusjon og fire i2i.

MEDIA garantifond

Publisert:14.02.2011

MEDIA Production Guarantee Fund (MPGF) vil bli presentert for den europeiske bransjen under MEDIA Info dagen i Berlin den 14. februar. MPGF er et nytt MEDIA-initiativ som tilrettelegger for produksjonsselskapers muligheter til bankfinansiering og kreditter.

MEDIA 20 år

Publisert:14.02.2011

Godt nytt filmår! I 2011 fyller MEDIA-programmet 20 år og jubileumet er en feiring verdt. Et felles europeisk program for å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa startet opp i 1991, mens Norge kom med i MEDIA i 1993. Vi er nå inne i fjerde generasjon MEDIA-program som forhåpentlig finner en god fortsettelse i 2014. 20-års jubileet vil bli feiret blant annet under filmfestivalen i Berlin i februar.

Hjem til jul i 12 land

Publisert:14.02.2011

Bent Hamers nye film Hjem til jul fikk nylig tilskudd fra MEDIA-programmet for kinolansering i tolv europeiske land. Samtidig fikk fem norske distributører tilskudd til å sette opp syv europeiske filmer på kino i Norge. Samlet distribusjonstilskudd til norske interesser var på nærmere 2.5 millioner kroner i siste søknadsrunde for selektiv distribusjonsstøtte.

EFA-priser og MEDIA

Publisert:14.02.2011

Da de europeiske filmprisene ble delt ut i Tallinn 4. desember, ble det Roman Polanskis store dag da Polankis Skyggen stakk av med hele seks EFA-priser (European Film Academy). Filmen var en av 18 nominerte filmer som var støttet av MEDIA-programmet. Den europeiske filmprisen ble dermed også en seier for MEDIA-programmet.

EDN finansieringsguide 2011

Publisert:14.02.2011

European Documentary Networks Financing Guide for 2011 er ute nå, og kan kjøpes for 2010-pris ut året. EDNs finansieringsguide er en viktig kilde til informasjon om finansieringsmuligheter for dokumentarbransjen i Europa. EDN fortsetter å ekspandere oversikten ved å inkludere flere tv-kanaler samt en ny del om crowd funding.