Kurskatalogen 2013

Publisert:17.01.2013

MEDIAs kurskatalog for 2013 er nå publisert. Training & Networks er en oversikt over alle kurs og workshoper som er støttet av MEDIA. Mer enn 60 kurs for den profesjonelle audiovisuelle bransjen er samlet i katalogen. Kursene sprer seg over et bredt felt på tvers av mange fagområder: manusutvikling, utvikling og produksjon, ledelse, finans og jus, distribusjon og visning, animasjon, dokumentar, nye medier og ny teknologi.

Digitalisering av kinoer

Publisert:03.01.2013

En ny utlysning for tilskudd til digitalisering av kinoer er ute nå. Ordningen retter seg mot uavhengige europeiske kinoer som viser minst 50% europeisk film, og som skal installere digitale prosjektorer. Målet med støtten er å oppmuntre disse kinoene til å utnytte de mulighetene digitalisering innebærer. Projektoren(e) må kjøpes mellom datoen for innsending av søknaden og 31. desember 2014. Søknadsfrist: 31. januar 2013

Ny call for automatisk distribusjon

Publisert:11.01.2013

Call 35/2012 for automatisk distribusjonstilskudd er ute nå. Gjennom den automatiske distribusjonsstøtten kan filmdistributører søke etterhåndsstøtte for europeiske ikke-nasjonale filmer som har vært i kinodistribusjon i Norge. Søknadsfrist: 30. april 2013 og 1. oktober 2014

Resultater - Distribusjon

Publisert:03.01.2013

Årets siste tildelingsrunde til kinodistribusjon av ikke-nasjonale filmer ga et tilskudd på drøyt 41 millioner kroner til 24 europeiske filmer. Blant disse var Pål Sletaunes Babycall. Tre norske distributører fikk tilskudd.

Resultater - i2i Audiovisual

Publisert:03.01.2013

Resultatene fra siste tildelingsrunde til i2i er nå offentliggjort. Fantefilm og Friland mottok begge maksbeløpet på 50 000 euro hver.

Tilskudd til TV-produksjoner

Publisert:07.11.2012

Ny call for TV-distribusjon er ute nå, med søknadsfrist 10. desember 2012 og 3. juni 2013. Tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produsenter til finansiering av tv-prosjekter – og er det nærmeste MEDIA-programmet kommer produksjonsstøtte.

Tilskudd til utvikling

Publisert:07.11.2012

Nye retningslinjer og skjema for å søke utviklingstilskudd fra MEDIA er publisert. Fra MEDIA kan produksjonsselskap søke om inntil 60.000 euro til enkeltprosjekt, 190.000 for pakker med minst tre prosjekt og mellom 10.000 og 150.000 euro for interaktive prosjekter. Søknadsfrister er 23. november 2012 og 12. april 2013. Ta kontakt med MEDIA Desk Norge for råd og hjelp til søknaden.

Tilskudd til markedstiltak

Publisert:07.11.2012

Ny call for markedstiltak er ute nå, med søknadsfrist 14. desember 2012 og 3. juni 2013. Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til økt spredning av europeiske audiovisuelle verk og økt samarbeid over landegrensene. Det er arrangører og tilretteleggere av slike aktiviteter som kan søke.

i2i Audiovisual

Publisert:07.11.2012

Ny call for i2i Audiovisual er ute nå, med søknadsfrist 7. januar og 7. juni 2013. Denne tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produksjonsselskap til dekning av merutgifter knyttet til privat finansiering av filmprosjekter. Gjelder utgifter som forsikringer, completion guarantee og kredittutgifter. i2i er særlig aktuelt for selskap som har fått tilskudd til utvikling fra MEDIA.

European Drama Directory 2012

Publisert:30.05.2012

Nettverket av MEDIA-desker i Europa har gått sammen for å lage en guide til innkjøpere og commissioning editors for dramaprosjekter. En oppdatert utgave for 2012 er nå tilgjengelig, hvor du finner du en oversikt over tv-kanaler og kontaktpersoner i forskjellige europeiske land.