EAVE Ties That Bind

Publisert:22.12.2017

Søknadsfrist: 8. februar 2018

Høringssak - gi din tilbakemelding!

Publisert:26.01.2018

EU-kommisjonen utarbeider nå programmer og støtteordninger etter 2020. Du kan være med å påvirke resultatet ved å delta i høringssaken som nå ligger ute.

Distribusjon - Automatisk tilskudd

Publisert:20.12.2013

Søknadsfrist basert på billettsalg i 2016: 28. april 2017
Søknadsfrist for reinvestering: 1. august 2018

Essential Legal Framework: Clearing Rights

Publisert:12.01.2018

Påmelding fram til kursstart 18. april 2018

Informasjonsmøte om Slate funding

Publisert:03.01.2018

Er du nysgjerrig på støtteordningen Slate funding innenfor MEDIA-programmet, eller trenger du å friske opp kunnskapene dine fra forrige søknadsrunde? Velkommen til infomøte onsdag 10. januar.

European TV Drama Lab

Publisert:10.01.2018

Søknadsfrist: 5. mars 2018

Tilskudd til distribusjon - Selektiv ordning

Publisert:11.12.2013

Søknadsfrist: 5. desember 2017 og 14. juni 2018