©Mikrofilm AS

Utvikling - Enkeltprosjekter

Publisert: 13.11.2017 | Sist endret: 13.11.2017

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 19. april 2018.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

UTVIKLING ENKELTPROSJEKTER

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "Guide for applicants" som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:

 • 23/11/2017 - 12:00 (CET/CEST, Brussels time)
 • 19/04/2018- 12:00 (CET/CEST, Brussels time)

Et selskap kan kun søke på en av disse to søknadsfristene.

 
Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato.

 

Hvem kan søke?                                                        

Uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i minst 12 måneder som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring; at selskapet har produsert et verk i løpet av de fem siste årene som har blitt kommersielt distribuert utenfor Norge i løpet av de to siste årene. Selskapet må dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Prosjekter som egner seg for samproduksjon mellom europeiske land og som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings - og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer og
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.

Første opptaksdag (principal photography) må finne sted tidligst 8 måneder etter søknadsdato.

 

Hva slags erfaring må selskapet vise til for å kunne søke?

Søker må dokumentere at de har produsert et verk i løpet av de fem siste årene som samsvarer med retningslinjene som har blitt distribuert utenfor Norge i løpet av de to siste kalenderårene før publiseringen av søknadsfristen.

(I perioden mellom 01/01/2015 og søknadsdato)

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referanseverket (hovedprodusent/delegate produsent hvis referanseverket er en samproduksjon), eller:

 • At selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene har en on-screen kreditering som produsent eller delegate produsent.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Det er faste søknadssummer for utvikling av enkeltprosjekter.

 • € 60.000 - Animasjon
 • € 25.000 - Kreativ dokumentar
 • € 30.000 - Fiksjon - hvis produksjonsbudsjettet er under €1,5 mill.
 • € 50.000 - Fiksjon - hvis produksjonsbudsjett er  over € 1,5 mill.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter for 2017/18 er € 5,4 millioner.

 

Når kan jeg forvente å få svar på søknaden?

Søkere mottar bekreftelse på e-post når søknaden er mottatt. Svar på søknad om tilskudd kommer ca 4 måneder etter søknadsfristen.

Etter at søkerne er informert, publiseres resultatene på Europakommisjonens resultatsider.

 

Hvor stor er sjansen for å få tilskudd?

Godkjente søknader blir evaluert av to uavhengige ekspertlesere basert på et poengsystem og rangert etter total poengsum. Poengskalaen presenteres i retningslinjene. Søkerne med høyeste poengsum mottar tilskudd innenfor budsjettrammene.

 

 

Søknadsfrister for 22/2017 ble publisert 19. september 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.