TV-distribusjon

Publisert: 21.02.2011 | Sist endret: 23.10.2012

Tilskuddsordningen kan søkes av uavhengige produsenter til finansiering av tv-prosjekter – og er det nærmeste MEDIA-programmet kommer produksjonsstøtte.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt distribusjon og visning av europeiske verk på europeiske tv-skjermer. Ordningen omfatter alle typer tv-prosjekter; fiksjon, kreativ dokumentar og animasjon – serier eller enkeltproduksjoner. Minimum lengde er 50 minutter for fiksjon, 25 minutter for dokumentar og 24 minutter for animasjon.

Dokumentarfilmer som får støtte kan gjerne også vises på kino, mens fiksjon og animasjon kun tillates for kinovisning i land med lav produksjonskapasitet (Norge) og da etter tv-visning.

Det kan søkes om maks 12,5 prosent av budsjettet inntil € 500.000 til fiksjon og animasjon og om maks 20 prosent av budsjettet til kreativ dokumentar inntil € 300.000.

Minimum tre tv-stasjoner i tre ulike MEDIA-land må være involvert i prosjektet i form av forhåndssalg eller samproduksjon, og det stilles minimumskrav til tv-selskapenes prosentvise andel av totalbudsjettet på mellom 1,0 – 0,1 % avhengig av sjanger/land.

Tv-selskapets deltakelse må dokumenteres med et bindende ”letter of committment” der lisensperioden er begrenset til 7 år for forhåndssalg og 10 år for samproduksjoner. Man må søke senest første opptaksdag. 50 prosent av budsjettet må være finansiert på søkertidspunktet.