Nyheter

Automatisk distribusjonstilskudd

Automatisk distribusjonstilskudd basert på billettsalg for 2017 er nå utlyst. Det er vesentlige endringer og forenklinger i de nye retningslinjene. Søknadsfrist 12. september 2018.

21. juni 2018
Distribusjon 2

Generell informasjon om Automatisk distribusjonsstøtte basert på billettsalg finner du her

Hva er nytt i årets utlysning?

Den automatiske ordningen fungerer fortsatt i to faser; generering av fondsmidler og reinvestering av fondsmidler. Men i motsetning til tidligere er det nå én søknad, hvor distributør oppgir billettsalg for fjoråret og et foreløpig budsjett for potensielle fondsmidler. Deretter gjøres det kun én kontrakt per distributør, altså ingen oppfølgende søknad for reinvestering. Distributøren er ansvarlig for å kalkulere det potensielle støttebeløpet, vedlegge dokumentert billettsalg, foreløpig budsjett for reinvestering og en distribusjonsstrategi som utdyper hvordan fondsmidlene skal benyttes. Dokumentert billettsalg må være offisielt bekreftet av Film & Kino.

Kalkulering av fondsmidler er forenklet:
Det er kun en rate basert på territorium og filmens nasjonalitet.
Antall solgte billetter er minimum 200, maksimum 150.000.
Minimum terskel for generering av fondsmidler er økt til € 10.000 (tidligere € 5.000).

Reinvesteringen foregår heretter i form av refusjon av innmeldte kostnader. Distributøren har inntil 24 måneder på å benytte det genererte beløpet som ble meldt inn i søknaden. Som hovedregel gjelder kostnadsperiode fra signert kontrakt, men man kan be om unntak fra dette og få dekket kostnader fra dato for innsendt søknad (må søkes i E-form).

Estimert budsjett for reinvestering
Inntil 10 ikke-nasjonale filmer kan støttes per distributør.
Det kan reinvesteres i samme film på flere måter (co-produksjon, kjøp av rettigheter, lansering).
Filmtitlene oppgis ikke i søknaden, kun i rapportering.
Støtten fra MEDIA kan ikke overstige over 60% av de gyldige kostnadene.

Utbetalingen av tilskudd foregår i tre faser:
30% pre-finansiering ved signering av kontrakt
30% pre-finansiering ved foreløpig rapport (ved 70% bruk av første rate)
Siste andel 40% utbetales ved final report.

Støttemottakere forplikter seg til å følge de nye retningslinjene for bruk og synliggjøring av MEDIA-programmets logo.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!