New Nordic Films har mottatt markedstilskudd fra MEDIA-programmet. Foto: Helge Hansen

Tilskudd til markedsaktiviteter

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 19.12.2017

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

TILSKUDD TIL MARKEDSAKTIVITETER

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne både How to apply som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist er 15/02/18 kl 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Tilskuddsordningen gjelder for aktiviteter som starter mellom 01/06/18 og 30/06/19. Aktivitetenes lengde er maksimalt 12 måneder.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Organisasjoner og selskaper som er basert i et land som er medlem av MEDIA-programmet med dokumentert erfaring innenfor sitt felt.

(Samproduksjonsmarkeder, salgsmarkeder, Pan-Europeiske bransjeorganisasjoner etc)

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Aktiviteter som kvalifiserer for tilskudd:

Aktiviteter som stimulerer til sirkulasjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk innenfor en av disse tre kategoriene:

  • Tilgang til fysiske markeder for den Europeiske audiovisuelle bransjen. (Aktiviteter som tilrettelegger for samproduksjon, finansiering eller salg av ferdigproduserte verk.)
  • Online-verktøy rettet mot den Europeiske audiovisuelle bransjen. (utvikling av databaser og nettverk som tilrettelegger for deling av informasjon, stimulerer til samproduksjon, finansiering, salg etc.)
  • Felles markedsaktiviteter i flere Europeiske land. (Nettverksaktiviteter innenfor og utenfor Europa som arrangeres av europeiske bransjeorganisasjoner (som representerer minst europeiske 15 land) som tilrettelegger for distribusjon av europeiske verk på kryss av landegrenser og nettverksaktiviteter mellom bransjefolk. Og utvikling av innovative prosjekter/initiativer for distribusjon og lansering av europeiske verk som tilrettelegger for utveksling av informasjon og erfaringer mellom bransjefolk.

 

Hvor mye kan jeg søke?

  • Tilskudd er budsjettbaserte
  • For prosjekter som arrangeres i Europa: Tilskuddet kan ikke overstige 60% av de totale kostnadene for prosjektet.
  • For prosjekter som arrangeres utenfor Europa: Tilskuddet kan ikke overstige 80% av de totale kostnadene for prosjektet.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til markedsaktiviteter for 2017 er € 7,5 millioner.

 

Søknadsfristen ble publisert i desember 2016.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.