Ruffen har mottatt slate funding tilskudd fra MEDIA. ©Maipo Film AS

Utviklingstilskudd - Slate funding

Publisert: 07.12.2017 | Sist endret: 03.01.2018

Søknadsfrist: 6. februar 2018 (NB: ny frist)

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

UTVIKLING - SLATE FUNDING

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les brukerveiledning for søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist for slate funding tilskudd er 06/02/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

NB: Fristen er utvidet fra 1. februar til 6. februar.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?                                                        

Uavhengige europeiske* produksjonsselskaper som har vært etablert i mist 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene (etter 01/01/15). Søkere må også dokumentere at de eier hoved-andelen av rettighetene til alle prosjektene.

Mottakere av slate funding tilskudd i 2017 kan ikke søke på slate funding tilskudd utlyst innenfor samme år. Søkere må velge mellom å søke om utviklingstilskudd til enkeltprosjekt (en av to frister) eller slate funding.

 *Fra land som er medlem av MEDIA-programmet.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og europeisk og internasjonalt potensiale. Samarbeidsprosjekter som egner seg for co-produksjon mellom europeiske land og prosjekter som fokuserer på publikum allerede i utviklingsfasen gjennom målrettede markedsførings - og distribusjonsstrategier.

 • Fiksjonsfilm, animasjon eller kreativ dokumentar på minimum 60 minutter for kinolansering.
 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) på minimum 90 minutter for TV eller digitale plattformer,
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) på minimum 24 minutter for TV eller digitale plattformer og
 • Kreative dokumentarer (enkeltstående eller serier) på minimum 50 minutter for TV eller digitale plattformer.
 • For produksjoner for digitale plattformer i ikke-lineære formater (for eksempel VR-prosjekter) gjelder ikke minimumskravet for lengde.

Søkere har mulighet til å inkludere en kortfilm (max. 20 minutter) av "emerging talent" som en del av pakken, dette er valgfritt - ikke obligatorisk, og skal brukes som et tiltak for å utvikle nye talenter.

Emerging talent - defineres som manusforfattere/regissører/produsenter som har  produsert verk på et høyt nivå, som ikke har blitt distribuert kommersielt.

Verk som ikke godkjennes under begrepet kortfilm er blant annet: studentproduksjoner, musikkvideoer, reklamefilmer, piloter, trailere, spill og e-bøker.

Første opptaksdag (principal photography) kan tidligst starte 8 måneder etter søknadsdato.

 

Hva slags erfaring må selskapet vise til for å kunne søke?

Søker må dokumentere at de har produsert et verk som samsvarer med retningslinjene i løpet av de fem siste kalenderårene før utlysningen av søknadsfristen, som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land (utenfor produksjonslandet) i løpet av de to siste kalenderårene før søknadsdato. (I år vil det si f.o.m 01.01.2015)

Søker må også dokumentere at:

 • Selskapet er produsent av referansverket, eller
 • Selskapet var hovedprodusent/delegate produsent for et referanseverk som er en samproduksjon eller
 • Selskapets leder (Chief Executive) eller en av aksjonærene er kreditert som produsent eller hovedprodusent for referanseverket.

 Selskapet må også dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet.

 

Hvor mye kan jeg søke om?

 • For en slate med fiksjonsprosjekter (tilskudd til en pakke med 3-5 prosjekter) kan det søkes tilskudd på mellom € 70.000 og € 200.000. (Max € 210.000 med kortfilm)
 • For en slate med bare dokumentarprosjekter er maksimalt beløp € 150.000. (Max € 160.000 med kortfilm)
 • Hvert prosjekt kan motta tilskudd på mellom € 10.000 og € 60.000, tilskuddet fra Kreativt Europa er co-finansiering så søker må også dokumentere 50% finansiering fra andre kilder for utviklingen av hvert prosjekt.
 • For kortfilm kan det søkes tilskudd på opp til € 10.000 og tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 80% av den totale produksjons-finansieringen av kortfilmen.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling - slate funding for 2018 er € 12,5 millioner.

 

Når kan jeg forvente å få svar på søknaden?

Søkere mottar bekreftelse på e-post når søknaden er mottatt. Svar på søknad om tilskudd kommer ca. 4 måneder etter søknadsfristen.

Etter at søkerne er informert, publiseres resultatene på Europakommisjonens resultatsider.

 

Hvor stor er sjansen for å få tilskudd?

Godkjente søknader blir evaluert av to uavhengige ekspertlesere basert på et poengsystem og rangert etter total poengsum. Poengskalaen presenteres i retningslinjene. Søkerne med høyeste poengsum mottar tilskudd innenfor budsjettrammene. Les ekspert guide.

 

Søknadsfristen ble publisert 6. desember 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.