Butikk, Albert Åberg! ©Hyper Games har mottatt tilskudd fra MEDIA-programmet

Utviklingstilskudd - Dataspill

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 03.01.2018

Søknadsfrist: 8. mars 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

UTVIKLING DATASPILL

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne søkerveiledningen Guide for applicants  som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og informasjon om alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er en årlig søknadsfrist, søknadsfristen i 2018 er 08/03/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?                                                        

Uavhengige europeiske* spillselskaper som har vært etablert i minst 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring; at de har produsert eller utviklet et verk som er i samsvar med retningslinjene som har blitt kommersielt distribuert i løpet av de to siste årene før søknadsfristen. (i perioden mellom 01/01/2015 og søknadsdato).

 *Land som er medlem av MEDIA-programmet.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  • Narrative dataspill uavhengig av plattform og distribusjonsmetode.
  • Historiefortellingen, det narrative, må vises gjennom hele spillet (in-game storytelling), ikke kun i innledning eller avslutning av spillet (se definisjoner i retningslinjene side 3 og 4).
  • Spillet må være intendert for kommersiell utnyttelse, og bør vise ambisjoner for det europeiske og det internasjonale markedet.
  • Det må gå 8 måneder fra søknadsdato til starten av spillets produksjonsfase (se definisjoner i retningslinjene side 3 og 9).
  • Søker må dokumentere at selskapet eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet.

Prosjekter rettet mot barn og unge (opp til 12 år) får 5 automatiske ekstrapoeng i evalueringen.

Disse kategoriene kvalifiserer ikke for søknad om tilskudd eller som referanseverk:

Puzzle games, memory games, sports games, racing games, running games, rhythm/singing/dancing games, social games, quiz games, party games, versus-fighting games, word and spelling games, number games, mind games.

For fullstendig liste over kategorier som ikke er godkjent - se retningslinjene side 9.

 

Hva slags erfaring må selskapet vise til for å kunne søke?

Søkere må dokumentere at de har produsert eller utviklet et spill som er i samsvar med retningslinjene, som har blitt kommersielt distribuert i løpet av de to siste årene før publisering av den aktuelle callen.

For denne callen, som ble publisert i desember 2017, betyr det i perioden mellom 01/01/2015 og søknadsdato. Selskapet må dokumentere at de har produsert referansespillet og legge ved salgsrapporter for referanseperioden.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Det er mulig å søke om tilskudd på minimum 10.000€ og maksimalt 150.000€

Tilskuddet fra Kreativt Europa er budsjettbasert, men tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 50% av prosjektets gyldige utviklingskostnader.

Spillselskaper kan kun søke med ett prosjekt per søknadsfrist.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til utvikling av spill for 2018 er € 3,78 millioner.

 

Når kan jeg forvente å få svar på søknaden?

Søkere mottar bekreftelse på e-post når søknaden er mottatt. Svar på søknad om tilskudd kommer ca. 5 måneder etter søknadsfristen (august 2018).

 

Hvor stor er sjansen for å få tilskudd?

Godkjente søknader blir evaluert basert på et poengsystem (beskrevet i retningslinjene) og søkerne blir rangert etter total poengsum. Søkerne med høyeste poengsum mottar tilskudd innenfor budsjettrammene.

 

Søknadsfristen ble publisert 21. desember 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.