ABCinema prosjektet (copyright: Cineteca de Bologna)

Publikumsrettede tiltak

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 31.01.2018

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Publikumsrettede tiltak

 

Søkere og prosjektets partnere må registrere seg i en Participant Portal og motta et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne How to apply som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er én søknadsfrist i 2018:

  • 01/03/18 kl 12.00 (CET/CEST, Brussels time)

Startdato for prosjekter er: Mellom 01/09/18 og 01/01/19, maksimal lengde for prosjekter er 24 måneder.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

Hvem kan søke?

Søker må være et konsortium (en prosjektleder og minst to partnere) av selskaper eller organisasjoner, institusjoner, non-profit selskaper, stiftelser e.l. fra, eller eid av eiere fra, land som er medlem av MEDIA-programmet. Prosjektlederen sender inn søknaden på vegne av alle partnerne.

Et konsortium må bestå av minst tre partnere, hvorav minst to av partnerne må være organisasjoner fra filmkompetanse sektoren. Partnerne må komme fra tre ulike land (som er medlem av MEDIA-programmet) som har ulike språk.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

  • Prosjekter som stimulerer til økt samarbeid mellom filmkompetanse initiativer i Europa, med mål om å forbedre disse prosjektenes europeiske og internasjonale dimensjon og utvikle nye innovative løsninger gjennom bruk av digitale verktøy. 
  • Prosjektets målgruppe må være under 19 år.
  • Prosjekter som stimulerer til økt bruk av europeiske filmer og audiovisuelle verk i undervisningen (inkluderer kuraterte filmkataloger). 
  • Prosjektene bør være basert på en betydelig mengde europeiske filmer.
  • Konsortium-prosjektene skal tilføre gruppen noe nytt, og tilskudd skal ikke gå til partner-organisasjonenes vanlige aktiviteter.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og prosjektstøtten gjelder for 2 år. 
Tilskuddet fra Kreativt Europa er co-finansiering og kan ikke overstige 60% av prosjektets samlede budsjett.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til publikumsrettede tiltak for 2018 er € 2 millioner. 

 

Søknadsfristen for 2018 ble publisert 14. november 2017.

Les mer om prosjekter som tidligere har fått tilskudd fra ordningen for publikumsrettede tiltak

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.