VOD-tjenesten Vodeville er en av mottakerne i tilskuddsordningen for online distribusjon

Online distribusjon

Publisert: 27.05.2014 | Sist endret: 07.02.2018

Søknadsfrist: 5. april 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Tilskudd til Online distribusjon

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "How to apply" guiden som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er én søknadsfrist i 2018: 05/04/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned både en E-form guide på nettsidene..

 

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for enheter (private selskaper, non-profit organisasjoner, forbund, foreninger, stiftelser, kommuner etc.) som er etablert i, og eid av innbyggere fra, land som deltar i MEDIA-programmet. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Ordningen gir støtte til tre ulike typer aktiviteter:

1. Tilskudd til markedsføring av eksisterende VOD (Video-on-Demand) tjenester som fremmer europeisk innhold.

Støtte til markedsføringsaktiviteter og utvikling av nye tilbud og aktiviteter for eksisterende europeiske VOD tjenester som fremmer tilstedeværelsen, synligheten og det globale publikummet til europeiske verk. VOD-tjenester må kvalifisere i henhold til følgende krav:

 • Inneholde minimum 500 verk
 • 50% av innholdet må være europeisk
 • Inneholde verk fra minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
 • Maksimalt 40 % av innholdet kan komme fra ett land

2. Tilskudd til utvikling og produksjon av "digitale pakker" med europeiske verk.

Støtte til aktiviteter som består av å samle inn og levere digitale pakker bestående av europeiske audiovisuelle verk. Målsetningen er å bedre tilgangen og synligheten til disse verkene, spesielt på VOD tjenester i land i og utenfor Europa hvor verkene ikke er tilgjengelige.

 • Pakkene må bestå av minimum 20 europeiske verk*.
 • Pakkene må inneholde verk fra minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet og representere minst 5 ulike offisielle europeiske språk (EU-språk).
 • Hver tittel i pakken må tidligere ha distribuert på kino eller tv i minst 5 land som deltar i MEDIA-programmet
 • Hver tittel i pakken må gjøres tilgjengelig på VOD-tjenester i minst 3 land som deltar i MEDIA-programmet

*Audiovisuelle verk: Fiksjon, animasjon og kreativ dokumentar, inkludert spillefilmer, tv filmer eller serier som er europeiske (se retningslinjene side 9)

3. Tilskudd til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske verk og innovative publikumsrettede tiltak.

Støtte til nyskapende strategier for distribusjon og promotering av europeiske audiovisuelle verk* Målet er å utvikle nye forretningsmodeller og -verktøy som kan bidra til at europeiske audiovisuelle verk når ut til nye publikumsgrupper. Prosjektene skal utforske synergieffektene mellom online og offline distribusjonsplattformer og tilgjengelighet for europeisk innhold på digitale plattformer i ulike land. Prosjektene kan også utforske nye, utradisjonelle distribusjons-metoder for å nå ut til nye publikumsgrupper.

*Audiovisuelle verk: Fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar, inkludert spillefilmer, tv-filmer eller serier som er europeiske (se retningslinjene side 10)

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert og basert på co-finansiering fra andre kilder.

Tilskuddet fra MEDIA kan ikke overstige 60 % av totalbudsjettet for prosjektet.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for online distribusjonstilskudd for 2018 er € 9,41 millioner. Indikert fordeling innenfor ordningene:

 • Aktivitet 1: € 4 M
 • Aktivitet 2: € 2,06 M
 • Aktivitet 3: € 3,35 M

 

Søknadsfristen ble publisert 13. desember 2017.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.