Sources 2 Script Developmet Workshops har blitt arrangert på Film Camp i Målselv siden 2008.

Tilskudd til kursarrangører

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 08.02.2016

Søknadsfrist: 14. april 2016

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Tilskudd til kursarrangører

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "How to apply" guiden som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

 

Når skal jeg søke?

Det er en søknadsfrist i 2016: 14/04/16 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Startdato for aktiviteter er fra 01/09/16 og 30/08/17.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er etablert og basert i et europeisk land som kan vise til dokumentert erfaring/ekspertise innenfor sitt felt.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

1. Europeiske kurs: Initiativer med målsetning om å heve kunnskap og kompetansenivået i den europeiske audiovisuelle bransjen.

2. Internasjonale kurs: Initiativer med målsetning om å bygge opp den europeiske audiovisuelle bransjens ekspertise, kunnskap og kapasitet for å samarbeide og delta i internasjonale nettverk og på det internasjonale markedet.

Fokusområder for tilskudd i 2016 er:

  • Publikumsrettede tiltak, markedsføring og distribusjon.
  • Ledelse, finansiering og utvikling av nye forretningsmodeller.
  • Utvikling og produksjon av audiovisuelle verk, deling av kunnskap- og erfaringer og nettverksbygging.
  • Digitale utfordringer, tilpasninger til de digitale markedsskiftet.

Vurderinger av søknadene vil gjøres etter disse kriterier:

  • Prosjektets relevans i forhold til tilskuddsordningens målsetninger.
  • Prosjektets relevans i forhold til bransjens behov.
  • Kvaliteten på innholdet og aktivitetene.
  • Behandlingen av prosjektets resultater/betydning.
  • Prosjektets rekkevidde og bærekraft.

Europeiske kurs utgjør 80% av de støttede prosjektene.Internasjonale kurs utgjør 20% av de støttede prosjektene – og er i hovedsak  samarbeidsprosjekter mellom europeiske og ikke-europeiske land.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddene fra Kreativt Europa er budsjettbaserte.

For europeiske kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 60% av totalbudsjettet for prosjektet.

For internasjonale kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av totalbudsjettet for prosjektet.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til kurs for 2016 er € 7,3 millioner.

Kreativt Europa har som mål å støtte ca. 55 prosjekter.

 

 

Søknadsfristen ble publisert 4. februar 2016.

Les mer på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.