Sources 2 Script Developmet Workshops har blitt arrangert på Film Camp i Målselv siden 2008.

Tilskudd til kursarrangører

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 05.02.2018

Søknadsfrist: 26. april 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Tilskudd til kursarrangører

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "How to apply" guiden som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

 

Når skal jeg søke?

Det er en søknadsfrist i 2018: 26/04/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Startdato for aktiviteter gjelder fra dato for signert kontrakt frem til 31/08/19.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er etablert og basert i et europeisk land som kan vise til dokumentert erfaring/ekspertise innenfor sitt felt.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

1. Europeiske kurs: Initiativer med målsetning om å heve kunnskap og kompetansenivået i den europeiske audiovisuelle bransjen. 

2. Internasjonale kurs: Initiativer med målsetning om å bygge opp den europeiske audiovisuelle bransjens ekspertise, kunnskap og kapasitet for å samarbeide og delta i internasjonale nettverk og på det internasjonale markedet.

Fokusområder for tilskudd i 2018 er:

  • Legge til rette for læring, kunnskap- og erfaringsoverføring fra eksperter til resten av den profesjonelle bransjen, særlig fokus på animasjon. 
  • Markedsføring og distribusjon mot et europeisk og internasjonalt marked, utvikling av nye forretningsmodeller og styrking av internasjonalt samarbeid. 
  • Samhandling mellom ulike aktører på tvers av landegrensene, gjennom erfaringsutveksling, mentorordninger og nettverksbygging, med særlig fokus på lavproduksjonsland* 

Programmet ønsker særlig prosjekter som utforsker ny teknologi og mulighetene det gir innenfor nettverk, mentorordninger og publikumsutvikling, samt utvikling av nye forretningsmodeller.


Vurderinger av søknadene vil gjøres etter disse kriterier:

  • Prosjektets relevans i forhold til tilskuddsordningens målsetninger.
  • Prosjektets relevans i forhold til bransjens behov.
  • Kvaliteten på innholdet og aktivitetene.
  • Behandlingen av prosjektets resultater/betydning.
  • Prosjektets rekkevidde og bærekraft.Europeiske kurs utgjør 80% av de støttede prosjektene. Internasjonale kurs utgjør 20% av de støttede prosjektene – og er i hovedsak  samarbeidsprosjekter mellom europeiske og ikke-europeiske land. Opp til 10% av budsjettet er øremerket kurs som styrker profesjonelle fra lavproduksjonsland. 

*Lavproduksjonsland: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddene fra Kreativt Europa er budsjettbaserte. Det inngås en treårig rammeavtale (Framework Partnership) for kurset. 

For europeiske kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 60% av totalbudsjettet for prosjektet.

For internasjonale kurs: Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av totalbudsjettet for prosjektet.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til kurs for 2018 er € 7,5 millioner.

Kreativt Europa anslår at de vil støtte ca 55 prosjekter.  

 

Søknadsfristen ble publisert 1. februar 2018.

Les mer på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.