Bergen Kino er medlem av Europa Cinemas nettverket.

Tilskudd til kinonettverk.

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 02.05.2016

Søknadsfrist: 8. juni 2016

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

TILSKUDD TIL KINONETTVERK.

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist for 2016 er 08/06/16 kl.12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Startdato for prosjekter er 01/01/17.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned både en E-form guide og en teknisk guide på nettsidene.

 

Hvem kan søke?                                                        

Et organisert kinonettverk som representerer minst 100 uavhengige europeiske kinoer som er basert i minst 20 europeiske land/land som er deltakere i MEDIA programmet.

Kinoer som deltar i et nettverk må også oppfylle kriteriene som er beskrevet i retningslinjene.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

  • Nettverksaktiviteter; informasjon og kommunikasjon mellom medlemmer.
  • Tildele finansiell støtte til tredjeparter (medlemmer av nettverket) som utfører godkjente tiltak iht retningslinjene
  • Tiltak som fremmer kunnskap om og visning av europeiske filmer.
  • Undervisningstiltak som retter seg mot barn og unge.
  • Markedsføring og PR aktiviteter i samarbeid med andre distribusjonsplattformer (f.eks; TV, VOD plattformer o.l.)

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet er budsjettbasert.

Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 50% av de totale kostnadene for prosjektet.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalt budsjett for ordningen for 2016 er € 10,4 millioner.

Les mer på EUs egne sider.