Sørfond + mottok tilskudd fra ordningen i 2016

Tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 02.01.2018

Søknadsfrist: 6. mars 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

INTERNASJONALE SAMPRODUKSJONSFOND

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "How to apply" guiden som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er én søknadsfrist i 2018; 06/03/18 kl 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Startdato for aktiviteter er 01/09/18. Maksimal lengde for prosjekter/godkjente kostnader er 34 måneder.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Internasjonale samproduksjonsfond som er etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet og som har eksistert i over 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring.

Fondets hovedaktivitet må være å gi tilskudd til internasjonale samproduksjoner.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Krav til prosjektene som det internasjonale samproduksjonsfondet gir tilskudd til:

-          Produksjon av film (fiksjon/animasjon/dokumentar) minimum 60 min lengde, for kinodistribusjon.

-          Implementering av en konkret distribusjonsstrategi for økt sirkulasjon av verk som har fått tilskudd.

-          Direkte tilskudd til tredjepart – se egne retningslinjer – tilskuddet til tredjepart kan ikke overstige € 60.000.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av prosjektets samlede budsjett.

Maksimalt tilskuddsbeløp per søker er € 400.000.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond for 2018 er € 1,5 millioner.

 

Søknadsfristen ble publisert 22. desember 2017.

Finn ut hvilke selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.