BUSTER Copenhagen International Film Festival for Children and Youth mottar støtte fra MEDIA.

Tilskudd til festivaler

Publisert: 12.10.2017 | Sist endret: 07.12.2017

Søknadsfrist: 23. november 2017 og 26. april 2018.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

TILSKUDD TIL FESTIVALER

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:

  • 23/11/17 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) og
  • 26/04/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Startdato for prosjekter i første søknadsfrist (november) er mellom 01.05.2018 og 31.10.2018.

Startdato for prosjekter i andre søknadsfrist (april) er mellom 01.11.2018 og 30.04.2019.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; helst engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er åpen for Europeiske enheter som er etablert i land som er medlem av MEDIA-programmet og eid av innbyggere fra land som er medlem av MEDIA-programmet som arrangerer filmfestivaler i Europa. (Dette inkluderer; private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, veldedige organisasjoner, kommuner og byråd/bystyrer).

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

  • Initiativer som viser og promoterer et mangfold av europeiske filmer (også kortfilmer) slik som filmfestivaler og andre arrangementer.
  • Minimum 70% av festivalens programinnhold, eller minimum 100 filmer (eller 400 kortfilmer hvis det er kortfilmfestival) som vises under festivalen må komme fra land som er medlem av MEDIA-programmet. Av disse må minst 50% være ikke-nasjonale og minst 15 europeiske land må være representert.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Tilskuddet baserer seg på antallet europeiske filmer som vises under festivalen.

I utregningen regnes 1 spillefilm = 4 kortfilmer.

For alle filmfestivaler (med unntak av kortfilmfestivaler) gjelder dette skjemaet:

Antall europeiske filmer

Fast sum i €

< 40 europeiske filmer

27.000

40 - 60 europeiske filmer

35.000

61 - 80 europeiske filmer

41.000

81 - 100 europeiske filmer

46.000

101 - 120 europeiske filmer

55.000

121 - 200 europeiske filmer

63.000

> 200 europeiske filmer

75.000

 For kortfilmfestivaler gjelder dette skjemaet:

Antall europeiske filmer

Fast sum i €

< 150 europeiske filmer

19.000

150 - 250  europeiske filmer

25.000

> 250 europeiske filmer

33.000

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til festivaler for 2018 er € 3,2 millioner.

 

Søknadsfristene ble publisert 18. september 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.