Dramaserien Grenseland har mottatt tilskudd fra MEDIA. ©Monster Scripted

Produksjonstilskudd - TV-prosjekter

Publisert: 11.12.2013 | Sist endret: 12.10.2017

Søknadsfrist: 16. november 2017 og 24. mai 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

TV produksjon

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider, FAQ og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:  

 • 16/11/17 kl 12.00 CET/CEST (Brussels time) og
 • 24/05/18 kl.12.00 CET/CEST (Brussels time)

Søknad må være sendt inn før opptaksstart, senest samme dag som opptaksstart.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato.

 

Hvem kan søke?                                                        

Uavhengige produksjonsselskaper som er etablert i og eid av innbyggere i land som er medlem av MEDIA-programmet. Selskapet må dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet og/eller i tilfellet co-produksjon at de er hovedprodusent for co-produksjonen.

 

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

 • Dramaproduksjoner (enkeltstående eller serier) minimum lengde 90 minutter (andre og tredje sesong av eksisterende dramaserier er kvalifisert for å søke).
 • Første og andre sesong av co-produserte dramaserier kan søke om €1 million.
 • Animasjon (enkeltstående eller serier) minimum lengde 24 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).
 • Kreativ dokumentar (enkeltstående eller serier) minimum lengde 50 minutter (andre, tredje og påfølgende sesonger er ikke kvalifisert til å søke).
 • Prosjektene må være intendert og produsert for TV.
 • Prosjektet må være forhåndssolgt til 3 kringkastere/TV-selskaper fra 3 land.
 • Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen må være basert i land som er medlem av MEDIA-programmet.
 • Hovedandelen av de medvirkende i produksjonen må være innbyggere i land som er medlem av MEDIA-programmet.
 • Minimum 50% av finansieringen av prosjektet må være bekreftet og minst 50% må komme fra europeiske kilder.

 

Hvor mye kan jeg søke?

 • For drama og animasjonsproduksjoner kan tilskuddet ikke overstige € 500.000, maksimalt 12,5% av totale godkjente kostnader.
 • For første og andre sesong av co-produserte dramaserier med produksjonsbudsjett på over € 10.000.000 og som består av minst 6 episoder x min. 45 minutter og er samproduksjon mellom to land i MEDIA-programmet, kan søke om tilskudd på € 1.000.000.
 • For kreativ dokumentar kan tilskuddet ikke overstige 300.000, maksimalt 20% av totale godkjente kostnader.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til TV-prosjekter for 2018 er € 12,5 millioner.

 

Når kan jeg forvente å få svar på søknaden?

Søkere mottar bekreftelse på e-post når søknaden er mottatt. Svar på søknad om tilskudd kommer ca. 4 måneder etter søknadsfristen. Etter at søkerne er informert, publiseres resultatene på Europakommisjonens resultatsider.

 

Hvor stor er sjansen for å få tilskudd?

Godkjente søknader blir evaluert av to uavhengige ekspertlesere basert på et poengsystem og rangert etter total poengsum. Poengskalaen presenteres i retningslinjene. Søkerne med høyeste poengsum mottar tilskudd innenfor budsjettrammene.

 

 

Utlysning for 21/2017 ble publisert 19. september 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.