Distribusjon - Salgsagenter

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 22.03.2017

Frist for generering av fondsmidler: 16. juni 2017
Søknadsfrist for reinvestering: 3. oktober 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

DISTRIBUSJON – SALGSAGENTER

 

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist for generering av fondsmidler; frist for å sende inn dokumentasjon fra 2012-2016: 16/06/17 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Frist for reinvesteringssøknader: 03/10/18 kl.12.00 (CET/CEST, Brussels time).

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk E-form guide på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Europeiske salgsagenter som, etter avtale med/på vegne av filmens produsent*, spesialiserer seg i å utnytte filmens kommersielle potensial gjennom å markedsføre, selge og lisensiere film til distributører eller andre kjøpere i andre land.

*Salgsagenten må inngå en skriftlig avtale med filmens produsent. Avtalene er kun godkjent som en internasjonal slagsavtale hvis den gir salgsagenten rettigheter til å selge filmen i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Ordningen fungerer i to stadier:

  1. Generering av et potensielt fond: Basert på selskapets internasjonale salgsresultater på det europeiske markedet i løpet av referanseperioden, som er de siste 4 kalenderår. (2012-2016)
  2. Reinvestering av fondsmidler: Fondsmidlene som selskapet genererer kan reinvesteres på to ulike måter:
  • Kjøp av internasjonale salgsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer.
  • PR og markedsføringskostnader for europeiske ikke-nasjonale filmer.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Stadie 1: Generering av fondsmidler (Utregningen av opptjening av fondsmidler er beskrevet i retningslinjene.)

Utregningen er basert på selskapets internasjonale salgsresultater på det europeiske markedet i løpet av referanseperioden, som er de siste 4 kalenderår. (2012-2016)

Steg 1:Søker må dokumentere sin aktivitet som salgsagent for europeiske kinofilmer i henhold til følgende kriterier:

At selskapet i perioden 01/01/2012 og 31/12/2016 var utnevnt som salgsagent for minst 8 europeiske filmer, og av disse minst 1 ikke-nasjonal film (godkjent iht retningslinjene) og hvor produsenten i salgsavtalen gir salgsagenten rettighetene til å selge filmen i minst 10 land som er medlem av MEDIA-programmet. (Salgsavtalen må være signert og avtaleperioden må starte innenfor referanseperioden).

og i samme periode skal minst 3 av disse filmene blitt lansert på kino i minst 3 (ikke-nasjonale) land som deltar i MEDIA-programmet.

Hvis salgsagenten oppfyller disse kriteriene kvalifiserer de til tilskudd på 20.000€

Steg 2: Hvis søker er kvalifisert etter betingelsene i steg 1 kan man oppnå et tilleggsfond kalkulert på basis av det totale fondet generert i den siste utlysningen av distribusjonstilskudd - automatisk ordning. En andel av disse midlene går til ordningen for salgsagenter og fordeles 20% for filmer fra land med høy produksjonskapasitet (UK. ES, DE, IT, FR) og 30% til filmer fra land med lav produksjonskapasitet. 

Stadie 2: Reinvestering

Fondsmidlene kan reinvesteres på 2 ulike måter:

Modul 1: Kjøp av internasjonale salgsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) eller forhåndskjøp av rettigheter til europeiske ikke-nasjonale filmer (som er godkjent iht retningslinjene).

Modul 2: PR og markedsføringskostnader for europeiske ikke-nasjonale filmer (som er godkjent iht retningslinjene).

Fondsmidlene kan investeres i en eller flere filmer, og reinvestering i modul 1 og 2 for samme film er tillatt.

Andelen fondsmidler som brukes i reinvestering av prosjekter kan ikke overstige en viss % av totalkostnadene, definert etter følgende skjema:

Modul 1: Lisensavtale signert før produksjonsstart (principal photography): 60%

Modul 2: Lisensavtale signert etter endt opptak: 50%

Modul 3: P&A: 50%.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til salgsagenter for 2017 er € 2,6 millioner.

 

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Søknadsfrist for 2017 ble publisert 20.03.17

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.