The Salt of the Earth © Arthaus

Distribusjon - Automatisk tilskudd

Publisert: 20.12.2013 | Sist endret: 19.01.2018

Søknadsfrist basert på billettsalg i 2016: 28. april 2017
Søknadsfrist for reinvestering: 1. august 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

DISTRIBUSJON – AUTOMATISK

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

Les gjerne "How to apply" guiden som beskriver hele søkeprosessen og retningslinjene for tilskuddsordningen.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Søknadsfrist for å sende inn dokumentasjon på billetter solgt i 2016: 28/04/17 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

Frist for reinvesteringssøknader: 01/08/18 kl.12.00 (CET/CEST, Brussels time).

 • Elektronisk søknadsskjema for generering av fond er tilgjengelig i februar 2017
 • Elektronisk skjema for reinvestering er tilgjengelig i juli 2017

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en brukerveiledning for E-forms på nettsidene, en for generering av fondsmidler  og en for reinvestering av fondsmidler.

 

Hvem kan søke?

Europeiske uavhengige distributører som har som hovedfokus å distribuere film på kino.

Krav til distribusjonsselskapet:

 • Selskapet må være eid av personer fra land som deltar i MEDIA-programmet
 • Må ha rettighetene til kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
 • Være den som utfører/gjennomfører kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
 • Være den som bærer kostnadene for distribusjonen av filmen i sitt territorium og
 • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Den automatiske ordningen fungerer i to stadier:

 1. Generering av fondsmidler: Basert på antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer på kino i referanseperioden. (Opp til et maksimalt beløp per film og justert etter land.)
 2. Reinvestering av fondsmidler: Fondsmidlene som selskapet genererer kan reinvesteres på tre ulike måter:
 • Co-produksjon av ikke-nasjonale europeiske filmer.
 • Tilegning av distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) i europeiske ikke-nasjonale filmer.
 • PR og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.

 Kriterier for filmer som er godkjent for generering av fondsmidler og reinvestering:

 • Fiksjon eller dokumentarfilmer av minimum 60 minutters lengde.
 • Første copyright etablert tidligst 2013.
 • Kan ikke inneholde alternativt innhold (konserter, operaer, etc), reklame, pornografisk eller rasistisk innhold eller innhold som oppfordrer til vold.
 • Filmen må være produsert av et selskap/produsent fra land som deltar i MEDIA-programmet.
 • Hovedandelen av de medvirkende i produksjonen av filmen må være fra/innbyggere av land som deltar i MEDIA-programmet. (se også eget skjema i retningslinjene)

 

Hvor mye kan jeg søke?

Stadie 1: Generering av fondsmidler.

Utregningen av opptjening av fondsmidler er beskrevet i retningslinjene.

Utregningen er basert på antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer som selskapet har distribuert på kino i referanseperioden (1. januar til 31. desember 2016).

Utregningen av de endelige fondsmidlene baserer seg også på filmenes nasjonalitet og det totale antallet billetter.

Maksimalt antall billetter som blir godkjent i løpet av ett år i Norge er 150.000.

Filmens nasjonalitet. (Basert på distribusjon i Norge)

 • For filmer fra Frankrike og UK ganges antall solgte billetter med: 0,60
 • For filmer fra Tyskland, Spania og Italia ganges antall solgte billetter med: 0,70
 • For filmer fra andre europeiske land ganges antall solgte billetter med: 0,80.

Det er tre terskler for utregning av sum for antall solgte billetter. For filmer distribuert i Norge gjelder disse tersklene:

 • Opp til 18.000 billetter - 150%
 • Opp til 75.000 billetter - 100%
 • Opp til 150.000 billetter - 35%

Stadie 2: Reinvestering.

Fondsmidlene kan reinvesteres på 3 ulike måter:

 • Co-produksjon av ikke-nasjonale europeiske filmer.
 • Tilegning av distribusjonsrettigheter, f.eks gjennom minimums garanti (MG) i europeiske ikke-nasjonale filmer.
 • PR og lanseringskostnader for distribusjon av europeiske ikke-nasjonale filmer.

Andelen fondsmidler brukt til å finansiere reinvesteringsprosjektet varierer iht hvilket land filmen kommer fra og hva slags reinvesteringsmåte man velger.(Se eget skjema i retningslinjene) .

Andelen tilskudd fra Kreativt Europa, MEDIA kan ikke overstige 60% av totalbudsjettet for prosjektet.

Minimumsterskel for generering av fond (for norske distributører) er € 5000.

Minimumsterskel for reinvestering (for norske distributører) er € 2000. (For MG kan dette være en samlet investering i flere prosjekter).

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for automatisk distribusjonstilskudd for 2017 er € 20,2 millioner.

 

Søknadsfristene ble publisert 14. desember 2016

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.