Girlhood/Bande deFilles ©AS Fidalgo

Tilskudd til distribusjon - Selektiv ordning

Publisert: 11.12.2013 | Sist endret: 04.01.2018

Søknadsfrist: 5. desember 2017 og 14. juni 2018

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

DISTRIBUSJON – SELEKTIV ORDNING

Alle søkere må registrere seg i en Participant Portal og mottar et PIC-nummer (Participant Indentification Code) som man bruker i den elektroniske søknaden.

tilskuddsordningens nettside finner du retningslinjer, brukerveiledninger, guider og alle vedleggene som skal være med i søknaden. 

 

Når skal jeg søke?

Det er to søknadsfrister:

  • 05/12/17 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) og
  • 14/06/18 kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time).

For første søknadsfrist (desember) kan filmen ha premiere fra og med søknadsdato, og tidligst 06/10/17.

For andre søknadsfrist (juni) kan filmen ha premiere fra og med søknadsdato og tidligst 14/04/18.

 

Hvordan skal jeg søke?

Søkere må bruke elektronisk søknadsskjema E-form, som må fylles ut på ett av de offisielle EU språkene; engelsk eller fransk, søknaden må være signert der det kreves og må inneholde alle vedlegg og annen påkrevet dokumentasjon i samsvar med retningslinjene. Søknader må leveres innen kl. 12.00 (CET/CEST, Brussels time) på søknadsfristens dato. Du kan laste ned en teknisk guide  for E-forms på nettsidene.

 

Hvem kan søke?

Grupper bestående av minst 7 europeiske distributører som distribuerer en film fra et annet europeisk land i sitt territorium. Alle grupper må ha en koordinator, filmens salgsagent, som søker på vegne av hele gruppen, søknaden må inneholde minst 7 søknader fra individuelle distributører fra forskjellige europeiske land.

Krav til distribusjonsselskapet:

  • Må ha rettighetene til kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
  • Være den som utfører/gjennomfører kinodistribusjonen av filmen i sitt territorium.
  • Være den som bærer kostnadene for distribusjonen av filmen i sitt territorium og
  • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.

 

Hva slags prosjekter kan jeg få støtte til?

Distribusjon av filmer fra et annet europeisk land som oppfyller disse kravene:

  • Filmen må være produsert av et europeisk selskap og hovedandelen av de medvirkende må være europeiske innbyggere.
  • Filmen må være fiksjon, animasjon eller dokumentarfilmprosjekt på over 60 minutter (første copyright etablert tidligst 2015)
  • Filmen kan ikke inneholde alternativt innhold; operaer/konserter/reklame/pornografisk innhold/rasistisk materiale/oppfordring til vold.
  • Filmer fra Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og UK kan ha produksjonsbudsjett på maksimalt € 10 millioner.

 

Hvor mye kan jeg søke?

Faste søknadssummer er basert på antall "screens" som filmen skal vises på (kopier/saler) den første uken etter release og hvilket europeisk land den skal vises i. Skjemaet finnes i retningslinjene.

Norge er i gruppe 2, hvor de faste summene ser slik ut:

-          1-7 kopier:         € 5300

-          8+ kopier:           € 8300

-          15+ kopier:        € 11000

-          25+ kopier          € 16500

-          40+ kopier          € 19400

-          60+ kopier          € 33300

Utregningen av det endelige tilskuddet baserer seg på oppnådde resultater på kino, og kan bli nedjustert etter endelig sluttrapport.

Skjemaet viser maksimalt tilskudd som estimeres på grunnlag av filmens planlagte kopiantall i den første lanseringsuken.

 

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for selektivt distribusjonstilskudd for 2017 er € 9,75 millioner.

Ca. 25% av budsjettet er øremerket filmer med budsjett under € 3 mill.

 

 

Utlysningen ble publisert september 2017.

Finn ut hvilke norske selskaper som har fått tilskudd i denne ordningen på våre resultatsider.

Les mer om ordningen på EUs egne sider.

Har du tekniske spørsmål om søknadslevering, kontakt EACEA helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu eller +32 2 299 0705.