I tvil allerede her? Velg EXTERNAL

Hjelp!

Publisert: 13.05.2015 | Sist endret: 18.05.2015

Ofte stilte spørsmål om registrering i deltakerportalen, utnevning av LEAR og søknadsprosessen.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Hvis du har søkt om tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA-programmet kan det være at du får en e-post fra REA (Research Executive Agency) i Brüssel hvor du blir bedt om å sende inn ytterligere opplysninger om din organisasjon eller om å utnevne en LEAR. Følg anvisningene i e-posten for å gjennomføre godkjenningen av din organisasjon.

 

Godkjenning av opplysninger

Når du søker om tilskudd fra Kreativt Europa registrerer du ditt selskap i Participant Portalen (https://ec.europa.eu/education/participants/portal) og får et PIC-nummer som du bruker for å laste ned elektronisk søknadsskjema.

De opplysningene du har oppgitt i deltakerportalen skal (etter hvert) verifiseres og i denne prosessen kan din organisasjon bli kontaktet og bedt om å utfylle/supplere eller verifisere disse opplysningene.

Godkjenningen gjøres av et team sentralt i EU-systemet som arbeider med alle EU-programmene, derfor er informasjonen fra dem standardisert og kan virke forvirrende.

 

For organisasjoner som har søkt tilskudd fra Kreativt Europa gjelder følgende:

Det er noen dokumenter som skal lastes opp i deltakerportalen. For å laste dem opp må man logge seg inn med sin innloggingsinformasjon og så gå inn på ”Organisations” og ”My organisations” og trykke på den røde knappen MO ”Modify Organsisations”.

Last opp dokumentene under fanen som heter ”Documents”. Hvis du er usikker på hvordan du klassifiserer dokumentet ”Dokument type” så velger du helt enkelt ”Other”.

Statusen på ditt opplastede dokument vil til enhver tid være synlig: Received, Approved e.l.

 

Hvilke dokumenter skal lastes opp?

Tilskudd opp til 60.000€:

  • Legal Entity Form
  • Brønnøysundattest

Tilskudd over 60.000€:

  • Legal Entity Form
  • Brønnøysundattest
  • Financial Capacity Form
  • Årsregnskap for det siste eller de to siste tilgjengelige regnskapsår.


1. Legal Entity Form

Organisasjonens ”Legal Entity” er den personen som har juridiske rettigheter til å inngå avtaler på vegne av organisasjonen, som har signaturrett eller prokura. Personen som har prokura står oppført i Brønnøysundattesten. Last ned skjemaet her, eller øverst på siden:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm


2. Offentlig godkjent organisasjonsdokument og moms-registrering:

I Norge er disse to dokumentene slått sammen i ett dokument: Brønnøysundattesten.

Private organisasjoner skal laste opp:

  • Brønnøysundattest, eksemplaret skal helst ikke være eldre enn 6 måneder gammel. Kopier er tilgjengelige i Altinn.

Offentlige organisasjoner skal laste opp: 

 

  • Brønnøysundattest.
  • Organisasjonens vedtekter.
  • Kopi av lovteksten, den juridiske resolusjonen eller annen juridisk avgjørelse som ligger til grunn for organisasjonens stiftelse.

 

Hvis du har søkt om tilskudd på over 60.000 euro skal du også/ i tillegg laste opp:


3. Financial Capacity Form
.

Skjemaet kan lastes ned øverst på denne siden.


4. Årsregnskap for det siste eller de to siste tilgjengelige regnskapsårene.

Det er litt ulike krav i de ulike ordningene, gå til den aktuelle ordningens hjemmeside og last ned ”How to apply Guide” eller ”Guide for Applicants”.


5. Andre dokumenter

Kan bli etterspurt i de ulike ordningene. Gå til den aktuelle ordningens hjemmeside og last ned ”How to apply Guide” eller ”Guide for Applicants”.

 

Utnevning av LEAR

Når opplysningene i deltakerportalen har blitt godkjent skal alle organisasjoner utnevne en LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Denne personen er ansvarlig for opplysningene i deltakerportalen og er den eneste personen som kan endre eller oppdatere informasjon i portalen etter at organisasjonen har blitt validert. Dette bør altså være en person som er tilknyttet organisasjonen på permanent basis.

Det er fire dokumenter som skal lastes ned, og tre av dem skal fylles ut og signeres av organisasjonens ”Legal Person” med vedlegg og sendes inn per post til REA.

Følg denne lenken for instruksjoner for hvordan man utnevner en LEAR: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm

Ved behov les også dokumentet "Endre LEAR" som kan lastes ned (i boks på toppen av siden) sammen med "LEAR Appointment letter og "Roles and Duties of LEAR".

 

SME Self assessment

Når du registrerer ditt selskap og svarer på spørsmålet  "is your organisation a SME" vil portalen spørre deg om du ønsker å gå videre med en "SME self assessment."

Dette er ikke obligatorisk for søkere i Kreativt Europa programmet, så søkere kan hoppe over det og gå tilbake til, og ferdigstille din registrering.

Søkere kan velge å gjennomføre "SME self assessment" hvis de vil, det tar ca. 5 minutter (hvis man har informasjonen/regnskapstall tilgjengelig)

 

Søknadsprosessen - nedlastning og levering av søknader.

 

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom retningslinjer og "How to apply" gudiene som finner på våre nettsider. Alle søknader tas i mot av EACEA som er EU-kommisjonens institutt for MEDIA-programmet, de har en egen HelpDesk for søkere. E-forms er interaktive pdf-skjema som kan fungere ulikt på datamaskiner med forskjellig Adobe versjon/oppdatering. Får du feilmelding ved innsending av skjemaet prøv å lagre det og sende inn på nytt. Fungerer det fremdeles ikke, ta kontakt med HelpDesk.

 

Nedlastning av elektronisk søknadsskjema

For å laste ned elektronisk søknadsskjema må ditt selskap være registrert i deltaker portalen og må ha en PIC kode.

Noen har problemer med lagring og nedlastning av E-forms. Dette skyldes som regel blokkeringer eller sikkerhetsinnstillinger i Adobe programvaren. Ofte hjelper det å teste om man får lastet ned skjemaet på en annen datamaskin. Det finnes også en E-form brukerveiledning som beskriver tekniske løsninger for å få lastet ned skjemaet, denne kan lastes ned øverst på siden. Guiden som ligger til nedlastning her er for E-form for utvikling. Brukerveiledninger finnes på nettsidene for de ulike tilskuddsordningene.

 

Hvis du får tekniske problemer med levering av søknaden, følg disse instruksjonene:

Hvis du får tekniske problemer så kontakt HelpDesk FØR søknadsfristen. Hvis du kontakter HelpDesk etter kl.12.00 CET/CEST (Brussels time) så vil søknaden ikke bli godkjent basert på prinsippet for likebehandling.

Når du kontakter HelpDesk via e-post så skal du beskrive problemet som har oppstått, og hvilken tilskuddsordning du søker på. Vedlegg gjerne søknaden i pdf og lag en skjermdump som illustrerer ditt problem. På skjermdumpen bør tid og dato vises.

 

Kontakt HelpDesk

Telefon: +32 229 90705
Email : EACEA-Helpdesk@ec.europa.eu