Søknadsfrister 2018

Publisert: 12.11.2015 | Sist endret: 08.12.2017

Eurimages er Europarådets fond for samproduksjon av film. Her er søknadsfristene og møtedatoene for Board of Management for 2018.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Eurimages - søknadsfrister i 2018

Norske søkere bes ta kontakt med Eurimages representant Silje Riise Næss i god tid før søknadsfristen.

 
Søknadsfrister:
På søknadsfristens dato må 50% av finansieringen for hver co-produsent være bekreftet. 

 

Dato for publikasjon av valutakurs for land utenfor Euro-sonen:

(Finn riktig Eurokurs her)

Møtedato for Board of Management.

 (24. oktober 2017)    (12-15. desember 2017)
18. januar 2018 18. desember 2017 13-16. mars 2018
12. april 2018 12. mars 2018 18-22. juni 2018
23. august 2018 16. juli 2018 15-19. oktober 2018
23. oktober 2018 17. september 2018 10-13. desember 2018
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om Eurimages

Eurimages ble opprettet i 1989 som et fond for finansiering av europeiske samproduksjoner. Organisatorisk er Eurimages underlagt Europarådet og 36 av de 47 medlemsstatene i Europarådet deltar i programmet. Organisasjonen består av et sekreteriat som er basert i Strasbourg og et Board of Management som definerer regelverket og avgjør hvem som får tilskudd. Board of Management møtes fire ganger i året og består av medlemmer fra alle statene. Norges representant i Board of Management er Silje Riise Næss.

Formålet med Eurimages er å støtte europeisk filmproduksjon og europeisk filmkultur gjennom å gi finansiell støtte til produksjon av spillefilmer og kreative dokumentarer som samproduseres mellom medlemsland i fondet. I løpet av de senere år har det også utviklet seg støtteordninger for distribusjon av film og for støtte til kinoer som forplikter seg til å vise en viss andel europeisk film i sitt totale repertoar og støtte til digitalisering av kinoer.

Støtte fra Eurimages er definert som toppfinansiering, dvs. at den kommer i tillegg til nasjonal støtte, privatinvesteringer og egenkapital. Støtten ligger normalt i området 10-15 pst. av totale produksjonskostnader (maks 17 pst.), med et maksimumsbeløp på 500 000 euro.

 Les mer om Eurimages og fondets tilskuddsordninger:

 

Kontakt NFI

  • Silje Riise Næss
  • Langfilm- og TV-dramakonsulent
  • Telefon: +47 22 47 80 46
  • Mobil: +47 957 25 513
  • E-post: silje.riise.naess@nfi.no