ENTER - for fremtidens finansiører og investorer

Publisert: 04.07.2014 | Sist endret: 22.12.2017

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

ENTER - Kapasitetsbygging for fremtidens finansiører og investorer.

ENTER arrangeres av Peaceful Fish og målsetningen med kurset er å heve kompetansen blant finansiører og investorer. Kurset skal hjelpe dem med å bli bedre til å identifisere finansierings- og investeringsmuligheter og til å evaluere risiko i den europeiske audiovisuelle industrien. Deltakere oppfordres til å ta med egne investerings prosjekter eller portfolioer til kurset. Kurset består av et 6 måneders løp med workshop i Paris og nettverkssamling i London (under Production Finance Market i oktober), samt online oppfølging i perioden april-desember. 

Kursdato og sted: Paris, Frankrike i september og London, England i november, samt online oppføling april til desember. 

Kursavgift: 1000€ for Paris workshop (inkluderer overnatting og måltider)

www.enter-training.net/eu

www.peacefulfish.com