Fra kursets nettside

FRAME - restoration, preservation, digitalization of archives

Publisert: 04.09.2013 | Sist endret: 07.04.2016

Søknadsfrist: 6. mai 2016

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

 FRAME - New technologies applied to the restoration, digitalization, preservation og archives. 

 FRAME er et todelt kurs arrangert av INA (Institut National de l'Audiovisuel) som tar for seg bruk av ny teknologi innen restaurering, digitalisering og bevaring av arkiver med audiovisuelt innhold. Kurset fokuserer på de nye digitale metodene for å bevare, distribuere og arkivere audiovisuelt materiale, men også planlegging og systematisering av det digitale materialet. Målsetningen er å heve kunnskapen og de tekniske ferdighetene til medarbeidere i arkiver og samlinger, rettighetshavere, produsenter og distributører og øke fokuset på bevaring og tilgjengeliggjøring av den europeiske kulturarven.

Kurset består av to moduler. Den første modulen tar for seg tekniske løsninger for restaurering og overføring av analoge medier til digitale filer. Den andre modulen tar for seg ny bruk av arkiver, dokumentasjon, rettighetsproblematikk og fysisk og digital restaurering av audiovisuelt materiale. 

Kurset tar inn 15 deltakere per år og arrangeres i Bry-sur-Marne, 14 km fra Paris i Frankrike.

Første modul:  20. - 24. juni 2016 i Bry-sur-Marne/Paris, Frankrike.

Andre modul:  17. - 21. oktober 20156i Bry-sur-Marne/Paris, Frankrike.

Kursavgift: € 1000 for hver samling, inkluderer overnatting og lunsj.

Søknadsfrist: 6. mai 2016

www.ina-expert.com